Enviament GRATIS en comandes a partir de 75€
0

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 • Responsable: CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.
 • Finalitat: Utilitzem les seves dades, entre d’altres finalitats, per gestionar la contractació de productes i serveis, atendre consultes, així com per, en el seu cas, enviar-li comunicacions personalitzades.
 • Legitimació: La legitimació pel el tractament de les seves dades resideix en la prestació del seu consentiment i en el desenvolupament de la relació contractual a CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.
 • Destinataris: Les seves dades seran tractades per altres empreses del Grup i tercers col·laboradors que treballen amb nosaltres.
 • Drets: Té dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-se, limitar i sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals.
 • Informació addicional: Pot consultar informació addicional i detallada sobre com gestionem les seves dades personals i els drets dels quals disposa, consultant el text complet de la Política de Privacitat que segueix a continuació, així com la  Política de Cookies.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.. es compromet, en qualitat de Responsable del Tractament de les seves dades personals, a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries a fi de garantir que el tractament de les seves dades és conforme amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 (d'ara endavant, “RGPD”) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en davant, Llei orgànica 3/2018). ). 

CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.. tracta les seves dades personals de manera lícita i lleial, assegurant-se que reben la protecció adequada i que no són objecte d'utilització indeguda. Així mateix, la voluntat d'CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.. és la de ser transparent en l'àmbit de la gestió de les dades personals dels seus clients i usuaris, posant a la seva disposició tota la informació necessària sobre la recopilació i tractament de les seves dades. 

Per tant, l'objectiu de la present Política de Privacitat és informar-lo sobre qui tractarà les seves dades personals, per què recollim aquestes dades, durant quant temps conservarem les dades recollides, a qui les cedirem i quins són els seus drets en el present àmbit. 

En facilitar-nos la seva informació personal i utilitzar el nostre Lloc web, entenem que ha llegit i comprès la informació en matèria de protecció de dades de caràcter personal exposada en la present Política de Privacitat i en la  Política de Cookies.

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és:

 • Denominació social: CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.
 • N.I.F: B-60910668
 • Telèfon: 93 861 69 10
 • Direcció postal: C/ Juan de la Cierva, nº5, P.I. “Can Castells”, 08420, Canovelles (Barcelona).
 • Correu electrònic: info@arderiu.net

2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Depenent dels serveis o funcionalitats sol·licitades pels clients i usuaris, CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.. necessitarà tractar amb unes dades o altres que, en general, seran les següents:

 • Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, telèfon de contacte, adreça postal, correu electrònic, entre d’altres;
 • Dades associades a l'execució d'un contracte de compravenda o de prestació de serveis: amb la Companyia: dades identificatives i de contacte, dades de pagament, informació sobre les compres, comandes i devolucions, entre altres;
 • Dades recollides automàticament: en interactuar amb el nostre Lloc web, certes dades de navegació es recopilen automàticament. Aquesta informació es recapta a través de cookies, la regulació de les quals queda detallada a la Política de Cookies de CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.
 • Dades sobre els seus gustos i preferències personals.

La informació que podem recollir automàticament fa referència a la seva utilització del nostre Lloc web i als dispositius que utilitza per a accedir i interactuar amb aquests. Algunes de les dades que recopilem són: l'adreça IP, el programa de navegació que utilitza, la data i hora de l'accés al Lloc Web, l'adreça d'Internet de la web per la qual va accedir al nostre Lloc Web, informació sobre les pàgines visitades per l'usuari dins del Lloc Web i el temps de navegació en cada pàgina; entre d’altres.

Les dades personals recopilades són tractats per a les següents finalitats:

 • Gestionar la contractació dels productes i serveis oferts per la Companyia: poder proporcionar-li el producte o servei que sol·liciti, poder operar el nostre negoci a nivell intern (en termes de comptabilitat, auditoria i altres funcions internes) i gestionar el pagament dels productes i serveis
 • Anàlisi de la qualitat: realitzar enquestes sobre la satisfacció dels clients i usuaris en relació amb la qualitat dels serveis oferts per CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L..;
 • Atenció a clients i usuaris: canalitzar i atendre les seves sol·licituds, consultes i reclamacions per a la seva gestió i resolució;
 • Accions publicitàries i de màrqueting: inclou principalment la personalització dels serveis que oferim i el fer recomanacions en funció de la interacció amb la Companyia a través del seu lloc web (p. ex.: sobre la base de l'historial de compra i navegació). En cas que vostè ens presti el seu consentiment, les seves dades personals seran utilitzats per a remetre-li periòdicament informació sobre nous productes que puguin resultar del seu interès i oferir-li promocions;
 • Millorar l'experiència de l'usuari en el Lloc Web: realitzar estudis analítics i estadístics sobre com els usuaris naveguen pel Lloc web de CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L...

3. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal que ens permet tractar les seves dades personals depèn de la finalitat per la qual les tractem, tal com es detalla a continuació: 

 • Gestionar la contractació dels productes i serveis oferts per la Companyia. El tractament de les seves dades és necessari per a la correcta celebració i l'adequat desenvolupament de la relació contractual amb la Companyia. La legitimació del tractament de les seves dades també resideix en el seu propi consentiment (en decidir contractar els nostres productes o serveis) i en l'interès legítim de la Companyia per a realitzar les comprovacions pertinents a fi d'identificar i prevenir possibles fraus, així com per motius de seguretat;
 • Anàlisi de la qualitat. La legitimació del tractament de les seves dades resideix en l'interès legítim de CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.. per analitzar el grau de satisfacció dels clients i usuaris, a l'efecte de poder oferir-los productes i serveis de la millor qualitat; 
 • Atenció a clients i usuaris. La legitimació del tractament de les seves dades resideix en l'interès legítim de CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.. per atendre les seves sol·licituds i reclamacions, per poder atendre’l adequadament i resoldre les seves peticions. En cas de consultes relacionades amb l'exercici dels seus drets reconeguts legalment en matèria de protecció de dades, CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.. requereix el tractament de les seves dades per complir amb les obligacions legals que la vinculen en el present àmbit;
 • Accions publicitàries i de màrqueting. La base legal per a tractar les seves dades amb finalitats publicitàries i de màrqueting és el consentiment que ens presta per a l'enviament de comunicacions comercials (podent ser personalitzades) i l'interès legítim de la Companyia per a enviar-li comunicacions similars a aquells serveis o productes contractats en el passat o pels quals hagués mostrat interès;
  Recordi que, si ens has prestat el seu consentiment per al tractament de les seves dades per a qualsevol finalitat, té dret a retirar-ho en qualsevol moment
 • Millorar l'experiència de l'usuari en el Lloc Web de CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.. La legitimació del tractament de les seves dades resideix en l'interès legítim de CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.. per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris i adoptar les mesures correctores oportunes per millorar la qualitat dels nostres serveis.

4. DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM  LES SEVES DADES?

Les seves dades personals seran degudament conservades durant el temps imprescindible per poder ser utilitzades segons la finalitat per la qual van ser recaptades. 

Les dades personals s'emmagatzemaran, aplicant les mesures de seguretat idònies per garantir la seva exactitud i integritat, mentre que el seu tractament resulti necessari per a la finalitat per la qual van ser recollides o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió o limitació del tractament.

En aquests supòsits, mantindrem bloquejada la seva informació personal, sense donar-li cap tractament i durant els terminis previstos legalment, per atendre eventuals responsabilitats i poder acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Posteriorment, CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.. eliminarà definitivament les seves dades personals.

5. AMB QUI PODEM COMPARTIR LES SEVES DADES?

Les seves dades personals seran tractades per membres de CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.. que actuen en nom de l'organització i en relació amb els quals s'han perfeccionat els corresponents contractes, en els quals es recullen obligacions específiques de confidencialitat i de gestió diligent de dades personals conforme la legislació en el present àmbit. 

En determinats casos, a fi de poder complir amb les finalitats exposades en la present Política de Privacitat, CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.. necessitarà compartir les seves dades personals amb altres companyies del Grup i amb els següents tercers:

 • entitat financeres
 • proveïdors i col·laboradors de serveis de logística, transport i lliurament, i/o establiments col·laboradors d'aquests
 • proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client
 • autoritats i organismes públics per a: atendre una ordre, citació o recerca judicial o per qualsevol altra causa requerida per llei; atendre possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades personals; prevenir usos il·legals del nostre Lloc Web o violacions de les polítiques del nostre Lloc Web; fer front a reclamacions de tercers; contribuir a la prevenció i recerca de supòsits de frau; entre d’altres.

Aquests tercers col·laboradors únicament tenen accés a la informació personal necessària per dur a terme els corresponents serveis i se'ls exigeix que no la utilitzin per a una altra finalitat diferent a la sol·licitada. CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.. també exigeix a aquests tercers el mateix grau de protecció i confidencialitat que nosaltres apliquem en la gestió de la seva informació personal. Així mateix, tots ells estan subjectes a les obligacions previstes en els seus respectius contractes de tractament de dades perfeccionats amb CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L..

6. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Està legitimat per exercitar els següents drets en relació amb el tractament de les seves dades personals: 

 • Accés (art. 15 RGPD): permet obtenir determinada informació sobre les finalitats per a les quals s'estan tractant les seves dades, els destinataris als quals es comuniquen o les categories de dades que estan sent tractades, entre d’altres.
 • Rectificació (art. 16 RGPD): permet dirigir-se al Responsable del tractament per modificar aquelles dades personals que fossin inexactes i per completar les que fossin incompletes.
 • Supressió (art. 17 RGPD): permet sol·licitar la supressió, sense dilació indeguda, de les seves dades personals que estiguin sent tractades pel Responsable
  • el Responsable ja no necessiti les dades per als fins per als quals van ser recollits inicialment
  • el tractament de les dades es basi en el seu consentiment i decideixi retirar-lo, sempre que no existeixin altres tractaments emparats en una altra base legítima diferent del consentiment
  • s'oposi al tractament de les seves dades i no prevalguin els interessos del Responsable, sempre que no existeixin altres tractaments que no admetin oposició
  • les dades personals hagin estat tractats il·lícitament
  • les dades personals hagin de suprimir-se per obligació legal
  • les dades s'hagin obtingut en el marc de l'oferta de serveis de la societat de la informació
 • Limitació del tractament  (art. 18 RGPD): permet obtenir del Responsable la limitació del tractament de les seves dades.
  • quan vostè impugni l'exactitud de les seves dades personals, durant un termini que permeti al Responsable verificar l'exactitud d'aquests
  • el tractament sigui il·lícit i vostè s'oposi a la supressió de les seves dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús
  • el Responsable ja no necessiti les seves dades personals per als fins del tractament, però vostè els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions
  • vostè s'hagi oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims del Responsable prevalen sobre els seus
 • Portabilitat (art. 20 RGPD): li permet rebre les seves dades personals o que les mateixes siguin enviades a un tercer, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica. 
  • quan la legitimació del Responsable per al tractament de les seves dades sigui la prestació del seu consentiment o l'execució d'una relació contractual
  • que el tractament de les dades s'efectuï per mitjans automatitzats
 • Oposició (art. 21 RGPD): li permet oposar-se al tractament de les seves dades realitzades pel Responsable. No obstant això, només pot exercir aquest dret enfront de tractaments emparats per la base legítima d'un interès públic o un interès legítim del Responsable.  
 • Oposició al tractament automatitzat (art. 22 RGPD): li permet no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixin efectes jurídics en vostè o l'afecti significativament de manera similar.

6.1. COM PUC EXERCIR ELS MEUS DRETS?

Per poder exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.. posa a la seva disposició els següents mitjans: 

Així mateix, té dret a dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades  (Formulario Presentación de Reclamaciones) per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

WhatsApp
938 616 910 | Teléfono
Escríbenos | Email