Enviament GRATIS en comandes a partir de 65€
0

1. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 • Responsable: CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.
 • Finalitat: L’atenció de sol·licituds de diversa índole per part de l’Usuari
 • LegitimacióConsentiment de l’interessat i obligacions de les relacions contractuals
 • Destinataris: Altres empreses del grup. Encarregats de Tractament dins
 • Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional
 • Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: arderiu.net

2. INFORMACIÓ ADDICIONAL

LA present Política de Protecció de Dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través del portal d’Internet (en endavant, el “Portal”) que CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. posa a disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des del Portal.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són verdaderes, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. per als fins assenyalats.

Amb l’objectiu d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’Usuari a l’efecte així ho permeti.

A efectes de la seguretat tècnica i de diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. podrà registrar la direcció IP (número de identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre ells). Aquesta informació podrà també ser utilitzada amb finalitats analítiques de rendiment web.

2.1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

IDENTITAT: CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. con número de CIF B60910668.

DIRECCIÓ postal: C/ Juan de la Cierva, nº5, P.I. “Can Castells”, 08420,Canovelles (Barcelona)

TELÈFON: 93 861 69 10

CORREU ELECTRÒNIC: info@arderiu.net

2.2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. tracta la informació facilitada per l’Usuari amb l’objectiu d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d’aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

 1. Consultes i sol·licituds de propostes, (RFP) remeses a través del formulari de contacte habilitat a l'efecte
 2. La participació en xarxes socials com Facebook, Twitter, Google Plus i YouTube, mitjançant comentaris dels Usuaris.
 3. L'enviament de newsletter als usuaris a través d'un formulari de recollida de dades amb l'objectiu d'informar de tots els avantatges de ser client d'Arderiu.
 4. La participació en blocs, mitjançant comentaris dels Usuaris.
 5. Comunicacions electròniques de naturalesa informativa, d'acord amb els seus interessos.

CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. podrà elaborar un perfil comercial, amb base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades amb base a aquest perfil.

En el supòsit que l’Usuari es registri al Portal a través del login social, CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. únicament accedirà a les dades personals de l’Usuari pels quals hagi donat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social de la qual es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, i aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que en facin de la informació de l’usuari.

2.2.1. INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PER A L’ENVIAMENT DE COMUNICACIONS DES DE CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.

Les dades utilitzades, o facilitades, a les comunicacions informatives i/o promocionals són tractades per CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments i professionals de CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. o del seguiment i optimització de les campanyes de màrketing dutes a terme per mitjà de tecnologies a l’efecte; i la elaboració de perfils amb finalitats comercials.

El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment a cadascuna de les comunicacions rebudes per mitjà del mecanisme habilitat a l’efecte.

El criteri de conservació de les dades tindrà la seva base en la manifestació contrària al tractament per la seva part. En tot cas, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada prèviament o per mitjà de correu electrònic a la direcció info@arderiu.net.

2.3. PER QUIN PERÍODE DE TEMPS CONSERVAREM LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a fer front a la sol·licitud de l’Usuari o mentre no se’n sol·liciti la seva supressió per l’Usuari.

2.4. QUINA ES LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’Usuari i les obligacions de les obligacions contractuals.

2.5. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

En aquells casos en què la sol·licitud de l’Usuari així ho justifiqui, les dades de identificació podran facilitar-se a encarregats del tractament de CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.

Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles a CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L..

2.6. QUINS SÓN ELS DRETS DE L’USUARI QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES PERSONALS?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. tracta les seves dades personals, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessàries pels fins que varen ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos dirigint una comunicació per mitjà de correu postal a: CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L., C/ Juan de la Cierva, nº5, P.I. “Can Castells”, 08420, Canovelles (Barcelona), o correu electrònic a: info@arderiu.net amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.

644 652 697 | WhatsApp
938 616 910 | Teléfono
Escriu-nos | Email