Enviament GRATIS en comandes a partir de 75€
0

1. ÀMBITO D’APLICACIÓ 

Les presents Condicions Generals de Venda (d'ara endavant, les Condicions Generals) s'apliquen a qualsevol compra de béns o productes (d'ara endavant, els Productes) que s'efectuïn en el present Lloc web www.arderiu.net propietat de CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. amb seu en C/ Juan de la Cierva, nº5, P.I. “Ca Castells”, 08420, Canovelles (Barcelona). Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 28395, foli 1, fulla B-135044. i amb NIF B-60910668.

Les presents Condicions Generals podran ser modificades en qualsevol moment, per la qual cosa es recomana que, cada vegada que el Client navegui o vagi a realitzar la compra d'un Producte a través del Lloc web, les consulti novament, ja que seran aplicable aquelles que es trobin vigents en el moment en què es realitzi la compra.

2. COMANDES 

2.1. Com realitzar una comanda?

Per a poder realitzar la compra de qualsevol dels Productes de CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. el Client haurà de seguir els següents passos:

 1. El Client haurà de registrar-se en el Lloc web per a poder realitzar la compra dels Productes.
 2. Per a registrar-se com a Client ha de proporcionar el nom i cognoms, el DNI o CIF, un correu electrònic i una clau d'accés. Després que el Client hagi proporcionat les dades haurà d'acceptar la política de privacitat a través del seu consentiment exprés i si el Client desitja més informació sobre notícies i novetats sobre productes de CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. podrà subscriure's a la Newsletter donant el seu consentiment exprés també.
 3. Per a realitzar una comanda, el Client haurà de seleccionar els Productes que desitja comprar, els quals s'afegiran a “el teu carret” del Lloc web. Una vegada hagin estat seleccionats tots els Productes, en cas de voler continuar amb l'operació, haurà de clicar a “finalitzar comanda”.
 4. El Client haurà de proporcionar les següents dades perquè de CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. pugui realitzar l'enviament dels Productes: nom i cognoms, adreça completa o adreça de lliurament, correu electrònic i telèfon de contacte. Aquestes dades es guardaran en la base de dades de CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. i únicament seran visibles per personal autoritzat. En cas que el Client detecti que s'ha produït un error en introduir les seves dades personals durant el seu registre, o posar alguna reclamació, haurà de posar-se en contacte amb CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. En tot cas, el Client podrà corregir errors relacionats amb les dades personals aportades durant el procés de compra dirigint-se al servei d'atenció al client a través de l'aplicació per WhatsApp 644 652 697, telèfon 93 861 69 10 o a través de l'adreça de correu electrònic  consulta@arderiu.net., horari de 10 a 13h. Si el Client detectés un error en la comanda amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, haurà de posar-se en contacte de manera immediata amb el servei d'atenció al client, a través del telèfon o adreça de correu electrònic anteriorment esmentats, per a corregir l'error. 
 5. En cas de disposar, CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. ofereix cupons i descomptes als seus Clients.
 6. Una vegada el Client hagi acceptat expressament les Condicions Generals i hagi introduït les dades per a l'enviament, podrà formalitzar el pagament.

2.2. Disponibilitat y responsabilitat 

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels Productes. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de Productes o per falta d'estoc, CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. es posarà en contacte amb el Client per si desitja canviar-lo o si vol que se li reemborsi l'import abonat d'aquests.

CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. no es fa responsable dels retards en els lliuraments de les comandes o en la impossibilitat de realitzar-los quan la causa es degui a esdeveniments de força major. Entre altres causes, s'entenen esdeveniments de força major: accidents, vagues, incendis, causes meteorològiques, desastres naturals com a tempestes, terratrèmols, epidèmies i problemes en el transport o en els sistemes de telecomunicació.ación.

La responsabilitat de CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. en relació amb qualsevol Producte adquirit en el Lloc web estarà limitada estrictament al preu de compra d'aquest Producte.

3. PREU/PAGAMENT 

3.1. Precio de los Productos

Els preus dels Productes en el Lloc web destinats a consumidors estan indicats en euros i inclouen els impostos relacionats amb la venda de Productes, entre ells, l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. es reserva el dret a modificar el preu dels productes i serveis oferts a través del Lloc web. Per a garantir al Client la certesa del preu dels seus Productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.

El preu dels Productes no inclou el cost d'enviament d'aquests, el qual apareixerà desglossat abans de formalitzar el pagament.

3.2. PAGAMENT  

El Client disposa dels següents mitjans de pagament en comprar Productes en el Lloc web:

 • Targeta de dèbit/crèdit: per al pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit, el Client haurà de seguir les instruccions que apareixen en la passarel·la de pagament Redsys proporcionant el número i tipus de targeta, codi d'identificació i titularitat.
 • Paypal: pot formalitzar el pagament a través del seu compte de Paypal per a realitzar la comanda. En cas de triar aquest mitjà de pagament, es le redigirá a la pàgina de Paypal perquè s'identifiqui amb el seu usuari i contrasenya.
 • Bizum: formalitzar el pagament de manera senzilla, ràpida i segura amb Bizum a través de la passarel·la de pagament Redsys.

L'adquisició dels Productes es realitza a través del botó “Realitzar la comanda” del Lloc web i una vegada hagin estat acceptades de manera expressa les Condicions Generals de venda.

3.3. Impost sobre el Valor Afegit i Facturació 

CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L remetrà al Client una vegada aquest hagi realitzat la compra, una confirmació de la comanda efectuada amb tots els seus termes a l'adreça de correu electrònic que el mateix hagi indicat.

El Client rebrà, juntament amb els Productes, la factura en paper de la comanda o en el seu cas una factura electrònica sempre que hagi donat el seu consentiment exprés en el moment de registrar-se en el Lloc web.

4. ENVIAMENTS 

4.1. Temps 

A l'efecte de les presents Condicions Generals, s'entendrà que s'ha produït el “lliurament” o que els Productes han estat “lliurats” en el moment en el qual el Client o un tercer indicat per aquest adquireixi la possessió material d'aquests.

Els lliuraments es realitzen en l'adreça que el Client indiqui en la realització de cada comanda. Des de la formalització de la compra fins al lliurament de la comanda poden transcórrer un mínim de (2) dies laborals si és recollida en botiga i (3) si és lliurament a domicili, lliurant-se com a màxim en la data que triï el propi Client a través del calendari que es troba abans de realitzar el pagament en el Lloc web. CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. no realitzarà enviaments a les Illes Balears, Illes, Canàries, Ceuta i Melilla, així mateix, sí que realitzarà enviaments per a la resta de la península ibèrica.

CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. no farà enviaments fora del territori espanyol.

Els dies de lliurament dels productes variarà en funció del codi postal del Client i de l'horari de repartiment:

 • de 09:00 a 15:00h (72h).
 • de 15:00 a 18:00h (48h).
 • de 18:00 a 21:00h (48h).

El lliurament s'efectuarà de dimarts a dissabte segons disponibilitat, excloent-se el diumenge, el dilluns i el dimarts.

Si per qualsevol circumstància CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. no pogués complir amb la data de lliurament previst, s'informarà d'aquesta circumstància i s'oferirà l'opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament del preu pagat.

4.2. Import 

Durant el procés de compra se l'informarà de les despeses d'enviament. Els imports seran els següents:

 • Les comandes superiors a 75€ tenen les despeses d'enviament gratis.
 • Les comandes inferiors a 75€, el client haurà d'abonar 10€ extra pel transport en el moment de la confirmació de la comanda.

5. GARANTIA DELS PRODUCTES 

5.1. Cobertura de la garantía 

Una vegada la comanda hagi arribat al domicili del consumidor, aquest haurà de revisar-lo per a determinar que el producte està en bon estat i no hi ha cap producte danyat. En cas de detectar qualsevol defecte o falta de producte, li ho haurà de comunicar al repartidor i/o CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L., qui procedirà a abonar-li el producte.

A causa de la naturalesa perible dels productes que embeni CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. els mateix no tenen una garantia legal.

5.2. Aplicació de la garantia 

Per a aplicar la garantia, el comprador contactarà amb el servei d'atenció al client de CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L., a través de l'aplicació WhatsApp 644 652 697, a l'adreça de correu electrònic  consulta@arderiu.net. o trucant al telèfon 93 861 69 10,horari de 10 a 13h. 

6. DRET DE DESISTIMENT 

En atenció al art.103. d) del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. No serà aplicable el dret de desistiment als contractes en els quals es refereix el subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa com és el cas subministrat pels productes de CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L.

7. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL 

Tots els continguts que es mostren en el Lloc web i, especialment, dissenys, textos, gràfics, imatges, bases de dades, programari, sons, marques, logotips o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L, o bé de tercers als quals s'hagi autoritzat degudament el seu ús.

En cap cas l'accés al Lloc web i/o la seva utilització implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, ni es confereix cap dret ni expectativa i, especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts, sense la prèvia autorització expressa de CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L o dels titulars corresponents.

No es podrà establir cap vincle al Lloc web des de qualsevol altre Lloc web sense el previ i exprés consentiment de CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L

8. IDIOMA

El Lloc web, la informació publicada, així com el contracte o fitxa d'alta de Client, es redactaran en castellà i català, sent el Client qui triï la llengua.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN LÍNIA

En compliment del que s'estableix en l'article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, en cas que el comprador tingui la condició de consumidor, l'informem de l'existència d'una plataforma de resolució extrajudicial de litigis en línia posada a disposició per la Comissió Europea a través de la qual els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

10. LLEI APLICABLE, COMPETÈNCIA I JURISDICCIÓ 

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir de l'aplicació o interpretació de les presents Condicions Generals es resoldrà davant la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de (Barcelona), amb renúncia de qualsevol altre fur que resultés d'aplicació. No obstant això, si el comprador té la condició de consumidor, qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L i el Client es resoldrà davant la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del Client o del lloc de compliment de l'obligació.

11. TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals proporcionades per raó de l'ús del Lloc web s'inclouran en una base de dades de la qual és responsable CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L i que compleix amb les mesures tècniques i organitzatives amb la finalitat de protegir aquestes dades.

El tractament de les dades personals per part de CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L, així com qualsevol altra informació sol·licitada per a l'accés i ús del Lloc web, es regirà pel que es disposa en la Política de Privacitat de CARNS I VIANDES DE CANOVELLES, S.L. Pot consultar la Política de Privacitat a través del següent enllaç: www.arderiu.net/cas/politica-de-privacidad

WhatsApp
938 616 910 | Teléfono
Escríbenos | Email